Product name: I.V Track
Tên Sản Phẩm: Bộ giá treo truyền dịch gắn trần
Type/ model: Hospital device
Mã/ loại: Thiết bị bệnh viện
Brand name: KORMED
Thương hiệu: KORMED
Made in/ by: Korea/ Kormed
Nước sản xuất/ chủ sở hữu: Hàn Quốc/ Kormed
Country saler: Vietnam & Global
Nước phân phối: Việt Nam và toàn cầu